EURACAN je Evropská referenční síť (ERN) schválená Radou členských zemí ERN. Sítě ERN jsou podporovány Evropskou komisí. Více informací o ERN a strategii zdravotní péče v EU najdete na http://ec.europa.eu/health/ern. Obsah těchto webových stránek představuje názory sítě, která za něj nese výlučnou odpovědnost; v žádném případě jej nelze pokládat za vyjádření názorů Evropské komise nebo kteréhokoli jiného orgánu Evropské unie.