EURACAN yra Europos referencijos centrų tinklas (ERN), patvirtintas valstybių narių ERN tarybos. ERN remia Europos Komisija. Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie ERN ir ES sveikatos strategiją, aplankykite http://ec.europa.eu/health/ern. Šios žiniatinklio svetainės turinys pateikia tinklo požiūrį ir tinklas visiškai už jį atsakingas; jis jokiu būdu negali būti laikomas atspindinčiu Europos Komisijos ar bet kokios kitos Europos Sąjungos įstaigos požiūrį.