EURACAN is een Europees referentienetwerk (ERN) dat is goedgekeurd door het ERN-bestuur van de lidstaten. De ERN’s worden ondersteund door de Europese Commissie. Voor meer informatie over de ERN’s en de gezondheidsstrategie van de EU, gaat u naar http://ec.europa.eu/health/ern. De inhoud op deze website geeft de meningen weer van het netwerk en het netwerk is als enige verantwoordelijk; het kan op geen enkele manier worden geïnterpreteerd als zijnde de meningen van de Europese Commissie of een andere instantie van de Europese Unie.