EURACAN je evropsko referenčno omrežje (ERN), ki jih je odobril Svet držav članic ERN. Omrežja ERN podpira Evropska komisija. Več informacij o omrežjih ERN in strategiji zdravstvenega varstva EU najdete na naslovu http://ec.europa.eu/health/ern. Vsebina te spletne strani predstavlja poglede omrežja in je v izključni odgovornosti omrežja; na noben način ne odraža pogledov Evropske komisije ali katerega drugega telesa Evropske unije.